PASTATŲ ENERGIJOS VARTOJIMO AUDITAI

Paslaugų aprašymas
Atliekame energijos vartojimo pastatuose auditus vadovaujantis 2008 m. balandžio 29 d. Nr. 4-184 LR Ūkio ministro įsakymu patvirtinta „Išsamiojo energijos, energijos išteklių ir šalto vandens vartojimo audito atlikimo viešojo naudojimo paskirties pastatuose“ metodika. Padedame klientams įvertinti dabartinę pastato būklę ir atsižvelgiant į tai, padėti pasirinkti tinkamas priemones renovacijai, kurios sudarytų sąlygas sumažinti ne tik energetines sąnaudas, bet pagerintų komfortines ir higienos sąlygas, bei padidintų pastato ir/ar atskirų jo dalių ilgaamžiškumą. Pastatų energijos vartojimo auditų metu išanalizuojame pastato techninę būklę, inžinerines sistemas, nustatome jų efektyvumą energijos vartojimo požiūriu, atliekame matavimus, sudarome sąnaudų balansus, parenkame bei ekonomiškai įvertiname energiją taupančias priemones, kurias įgyvendinus būtų sutaupomos energijos sąnaudos.
 
Savo klientams pateikiame išsamius vertinimus energijos vartojimo audito ataskaitoje, kurioje detalizuojamos kiekvienos pasiūlytos diegti energijos taupymo priemonės svarbiausios charakteristikos, jos įgyvendinimo apimtys, reikalingos investicijos, galimi sutaupymai, atsipirkimo laikas bei taupymo priemonių gyvavimo laikas. Siekiant įvertinti energijos taupymo priemonių ar jų grupių įdiegimo reikalingumą ir ekonominį efektyvumą, yra nustatyti svarbiausi energetinio ir ekonominio efektyvumo rodikliai. 
 

Šiame segmente mūsų teikiamos paslaugos didžiąja dalimi orientuotos į mokyklas, darželius, ligonines, poliklinikas ir administracinės paskirties pastatus.

Projektai
Parašykite mums