Apie mus


įmonės istorija

UAB „Statybų inžinerinės paslaugos” (Lietuvoje dažniau žinoma trumpiniu „SIP“) – atestuota inžinerinė konsultacinė įmonė, jau 20 metų teikianti Lietuvos ir užsienio klientams kompleksines inžinerinio profilio paslaugas ir nuolatos vystanti savo veiklą infrastruktūros, aplinkosaugos, teritorijų planavimo, projektavimo, statybos darbų techninės priežiūros, statybos valdymo ir kitose inžinerinio konsultavimo srityse. Mūsų kompanija savo ilgametėje veikloje plačiai taiko tarptautinės konsultuojančių inžinierių organizacijos FIDIC pricipus bei sutarčių vykdymo nuostatas.  

SIP vykdo valstybinės reikšmės ES struktūrinės paramos remiamus infrastruktūrinius, aplinkosauginius projektus visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, talkina privataus sektoriaus Lietuvos ir užsienio klientams, įgyvendinant individualius inžinerinio pobūdžio projektus. 

SIP komanda – stipri atestuotų, ilgametę inžinerinę patirtį turinčių specialistų komanda, nuolat kelianti profesinę kvalifikaciją, tobulinanti vykdomos veiklos procesus bei diegianti naujoves. SIP pastangos nukreiptos ne tik į kokybišką ir savalaikį inžinerinių paslaugų teikimą, bet ir pridėtinės vertės savo klientams kūrimą.


įmonės politika

Įmonės vizija - būti geriausia įmone, teikiančia inovatyvias inžinerines – konsultacines paslaugas, kuriant darnią ir saugią aplinką.

Įmonės misija:

 • Pateikti klientui kokybišką, inovatyvų, turintį išliekamąją vertę bei draugišką aplinkai produktą.
 • Sukurti ir pasiūlyti tokius inžinerinius sprendimus, kurie patenkintų Kliento poreikius bei prisidėtų prie darnios aplinkos išsaugojimo.

Įmonės vertybės:

 • Kokybė;
 • Inovacijos, atvirumas naujovėms;
 • Kūrybiškumas;
 • Žmogiški santykiai; 
 • Darni aplinka.

Šios politikos įgyvendinimui UAB "Statybų inžinerinės paslaugos" sukūrė  prižiūrimą ir nuolat tobulinamą kokybės, aplinkos apsaugos ir darbuotojų saugos bei sveikatos vadybos sistemą, atitinkančią  LST EN ISO 9001:2008, LST EN ISO 14001:2005, LST 1977:2008 (BS-OHSAS 18001:2007) standartų reikalavimus.


Įmonės strateginiai tikslai
 • Nuolat tobulėti, taikant modernias projektavimo technologijas (Civil 3D, Revit, BIM, Ecotect analysis), ir pirmauti projektavimo kompanijų trejetuke pagal pažangius sprendimus ir naujų technologijų naudojimą.
 • Tobulinti veiklos procesus ir darbo organizavimo metodus.
 • Pastoviai skirti dėmesį kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos  veiksmingumui gerinti.
 • Dirbti tik su patikimais tiekėjais, subrangovais, siekiant, kad jų teikiamos medžiagos ar paslaugos ir jų darbuotojų darbo sąlygos atitiktų mūsų bendrovės politiką, keliamus tikslus ir teisinius reikalavimus.
 • Organizuoti darbuotojų praktinį mokymą ir skatinti juos  kelti kvalifikaciją, nuolat akcentuojant į kiekvieno darbuotojo asmeninę atsakomybę už tokią kokybišką paslaugą, kuri nesukeltų neigiamo poveikio aplinkai.
 • Planuodami ir vykdydami veiklą įtraukiame darbuotojus, tiekėjus, lankytojus į reikšmingų aplinkos apsaugos aspektų, rizikos veiksnių valdymą, skatiname nuolatinį aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos veiksmingumo gerinimą, taršos prevenciją.
 • Ugdyti darbuotojų sąmoningumą tam, kad būtų užtikrinta darbo vietų sauga sau ir šalia dirbančiam.
 • Įpareigoti darbuotojus laikytis teisinių ir kitų reikalavimų, susijusių su aplinkos apsauga, darbuotojų sauga ir sveikata bei su kitais įmonės veiklai taikomais teisiniais  ir normatyviniais  dokumentais.
 • Nuolat vykdyti nelaimingų atsitikimų bei profesinių ligų prevenciją, taikyti technines naujoves ir pažangias technologijas, įrengti darbo vietas, sudarant saugią darbo aplinką įmonės darbuotojams ir lankytojams, parinkant darbo bei apsaugos priemones.
Parašykite mums