Inžineriniai sprendimai Jums!

Statybų techninė priežiūra
Mūsų kompanija savo veikloje plačiai taiko tarptautinės konsultuojančių inžinierių organizacijos FIDIC principus bei sutarčių vykdymo nuostatas,...
Projektavimas
Projektavimas – viena svarbiausių mūsų veiklos sričių. Projektavimo darbams naudojame tik pažangiausias programas:
BIM
tai procesas kuriuo metu yra kuriama ir valdoma visa statinio informacija visais jo gyvavimo ciklais, nuo pirminės projekto koncepcijos iki jo...
Energijos vartojimo pastatuose auditai
Pagrindinis energijos vartojimo audito tikslas – įvertinti dabartinę pastato būklę ir atsižvelgiant į tai, parinkti tinkamas renovacijos priemones,...
Paraiškų ir pirkimo dokumentų rengimas
Paraiškų pildymas ES sanglaudos fondų paramai gauti – paraiškos ES sanglaudos fondų paramai gauti rengiamas pagal Bendrąjį programavimo dokumentą,...
Projektų administravimas
Teritorijų planavimo specialistai parengė vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiuosius ir detaliuosius planus Plungės...
Investicinių projektų rengimas
Vadovaujantis Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemone „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ vandentvarkos specialistai parengė...
Projektai
Kodėl rinktis mus
Kokybė

  • aplinkos vadybos sistemos standartas (ISO 14001:2004)
Vizija
Būti geriausia įmone, teikiančia inovatyvias inžinerines – konsultacines paslaugas, kuriant darnią ir saugią aplinką
Misija
  • Pateikti klientui kokybišką, inovatyvų, turintį išliekamąją vertę bei draugišką aplinkai produktą.
  • Sukurti ir pasiūlyti tokius inžinerinius sprendimus, kurie patenkintų Kliento poreikius bei prisidėtų prie darnios aplinkos išsaugojimo.
Vertybės
  • Kokybė;
  • Inovacijos, atvirumas naujovėms;
  • Kūrybiškumas;
  • Žmogiški santykiai; 
  • Darni aplinka.
Naujienos
Atidarytas atnaujintas Sektorinis praktinio mokymo centras
2024-05-27
GERIAUSIAS INŽINERINIŲ TINKLŲ BIM PROJEKTAS 2024
2024-04-30
Kokybė
2009 m. gegužės 12 d. UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“ veikla buvo sertifikuota pagal tris tarptautinius standartus.