Statybos valdymas ir statybos darbų techninė priežiūra

STATYBŲ TECHNINĖ PRIEŽIŪRA. Siekiant užtikrinti, kad statinio statyba (rekonstrukcija) vyktų pagal techninį projektą, atitiktų rangos darbų sutarties sąlygas bei Lietuvos Respublikos teisės aktų ir normatyvinių dokumentų reikalavimus, SIP ilgametę profesinę patirtį turintys statybos darbų techninės priežiūros vadovai teikia statinio statybos darbų techninės priežiūros paslaugas. Klientų pageidavimu, siekiant aukštesnės statybos kokybės ar užsienio šalių papildomų statybos standartų įgyvendinimo, efektyvesnio statybos valdymo, teikiamos ir papildomos statybos darbų techninės priežiūros bei statybos valdymo paslaugos.
 
SIP atestuoti statinio statybos techninės priežiūros vadovai, statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovai statybos darbų techninės priežiūros paslaugas teikia visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje ir visų tipų statiniams: gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų, susisiekimo komunikacijų, vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų,  hidrotechninių ir kitų inžinerinių tinklų.
 
FIDIC INŽINIERIAUS PASLAUGOS. Mūsų įmonė savo veikloje plačiai taiko Tarptautinės inžinierių konsultantų federacijos FIDIC (Federation Internationale Des Ingenieurs-Conseils) principus bei sutarčių vykdymo nuostatas bei užtikrina nuolatinį įmonės specialistų tobulėjimą, įgyjant naujas žinias bei patirtį. Kartu su statybų technine priežiūra, FIDIC Inžinieriaus paslaugų teikimas pagal FIDIC Geltonąją ir Raudonąją knygas yra viena seniausių ir pagrindinių SIP veiklos sričių, kas sudaro sąlygas mūsų klientams suteikti itin profesionalias, ilgamete patirtimi paremtas FIDIC Inžinieriaus paslaugas. Siekiant užtikrini sklandžią statybos projektų eigą, apibrėžiame tam būtinus projektų vykdymo principus, didinančius sėkmingą projektų įgyvendinimo tikimybę. Sėkmingą projekto įgyvendinimą suprantame ne tik kaip kokybišką dokumentų parengimą ir siūlomų sprendinių atitikimą projekto ir paramos priemonės tikslams, bet ir prielaidų sudarymą statybos (rekonstrukcijos) projekto rezultatų pasiekimui ir jų tęstinumui po projekto įgyvendinimo laikotarpio.
 
Patyrę SIP FIDIC Inžinieriai yra sėkmingai įgyvendinę ES struktūrinių fondų finansuojamų didelės apimties vandentvarkos projektų statybos techninės priežiūros ir FIDIC Inžinieriaus paslaugų sutartis kone visose Lietuvos Respublikos savivaldybėse.
 
STATYBOS PROJEKTŲ ADMINISTRAVIMAS. Be statybos darbų techninės priežiūros ir FIDIC Inžinieriaus paslaugų paketo, teikiame visas sėkmingam statybos projekto įgyvendinimui reikalingas statybos projekto administravimo paslaugas:
 
  • Investicinių projektų ir paraiškų finansavimui parengimą;
  • Viešųjų pirkimų organizavimą bei vykdymą (projekto darbų, paslaugų ir prekių viešųjų pirkimų organizavimas pagal ES paramos lėšas administruojančios įstaigos įsakymu patvirtintą Pirkimų tvarką bei LR Viešųjų pirkimų įstatymą, įskaitant techninių užduočių, reikalavimų kandidatams ir kitų dokumentų rengimą);
  • Projektų sutarčių su viešųjų konkursų laimėtojais rengimą;
  • Dokumentų derinimą su finansuojančia Agentūra;
  • Projekto finansinį administravimą (išlaidų pagrindimo dokumentų priežiūra; mokėjimų prašymų rengimas; tarpinių ir galutinių ataskaitų rengimas);
  • Raštų projektų, susijusių su projekto administravimu, klientų vardu rengimą;
  • Individualias konsultacijas dėl statybos (rekonstrukcijos) projektų administravimo.
Parašykite mums