FIDIC Inžinieriaus paslaugos

Paslaugų aprašymas
 
FIDIC INŽINIERIAUS PASLAUGOS
Mūsų įmonė savo veikloje plačiai taiko Tarptautinės inžinierių konsultantų federacijos FIDIC (Federation Internationale Des Ingenieurs-Conseils) principus bei sutarčių vykdymo nuostatas bei užtikrina nuolatinį įmonės specialistų tobulėjimą, įgyjant naujas žinias bei patirtį. Kartu su statybų technine priežiūra, FIDIC Inžinieriaus paslaugų teikimas pagal FIDIC Geltonąją ir Raudonąją knygas yra viena seniausių ir pagrindinių SIP veiklos sričių, kas sudaro sąlygas mūsų klientams suteikti itin profesionalias, ilgamete patirtimi paremtas FIDIC Inžinieriaus paslaugas. Siekiant užtikrini sklandžią statybos projektų eigą, apibrėžiame tam būtinus projektų vykdymo principus, didinančius sėkmingą projektų įgyvendinimo tikimybę. Sėkmingą projekto įgyvendinimą suprantame ne tik kaip kokybišką dokumentų parengimą ir siūlomų sprendinių atitikimą projekto ir paramos priemonės tikslams, bet ir prielaidų sudarymą statybos (rekonstrukcijos) projekto rezultatų pasiekimui ir jų tęstinumui po projekto įgyvendinimo laikotarpio.
 
Patyrę UAB "Statybų inžinerinės paslaugos" FIDIC Inžinieriai yra sėkmingai įgyvendinę ES struktūrinių fondų finansuojamų didelės apimties vandentvarkos projektų statybos techninės priežiūros ir FIDIC Inžinieriaus paslaugų sutartis kone visose Lietuvos Respublikos savivaldybėse.
Projektai
Parašykite mums