Energijos vartojimo pastatuose auditai

Savo klientams pateikiame išsamius vertinimus energijos vartojimo audito ataskaitoje, kurioje detalizuojamos kiekvienos pasiūlytos diegti energijos taupymo priemonės svarbiausios charakteristikos, jos įgyvendinimo apimtys, reikalingos investicijos, galimi sutaupymai, atsipirkimo laikas bei taupymo priemonių gyvavimo laikas. Siekiant įvertinti energijos taupymo priemonių ar jų grupių įdiegimo reikalingumą ir ekonominį efektyvumą, yra nustatyti svarbiausi energetinio ir ekonominio efektyvumo rodikliai.
Šiame segmente mūsų teikiamos paslaugos didžiąja dalimi orientuotos į mokyklas, darželius, ligonines, poliklinikas ir administracinės paskirties pastatus.
Parašykite mums