TERITORIJŲ PLANAVIMAS

Paslaugų aprašymas
Specializuodamiesi vandentvarkos srityje, atliekame specialiojo teritorijų planavimo paslaugas. Specialieji planai, įvertinus esamą būklę, rengiami nustatant atskiroms veiklos sritims reikalingų teritorijų vystymo, infrastruktūros tvarkymo ir (ar) apsaugos kryptis, priemones ir reikalavimus.
 
Esame parengę rajono lygmens vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiuosius planus, parengtų specialiųjų planų keitimą, požeminio mineralinio vandens gręžinių/vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo specialiuosius planus.
 
Teikdami specialiojo teritorijų planavimo paslaugas, esame pasirengę:
 
  • Įvertinti esamą infrastruktūrą, plėtros galimybes;
  • Nustatyti viešojo vandens tiekimo teritorijas;
  • Planuojamoje teritorijoje nustatyti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros prioritetines kryptis ir priemones;
  • Rezervuoti teritorijas tinklų plėtrai, nustatant planuojamų teritorijų naudojimo, tvarkymo, apsaugos priemones, kitus reikalavimus;
  • Identifikuoti perkrautų ir techninių reikalavimų neatitinkančių vandentiekio ir nuotekų tinklų ruožų, siurblinių rekonstrukciją bei renovaciją;
  • Įvertinti rekonstruojamų ir naujai planuojamų vandentiekio ir nuotekų tinklų projektavimo, žemės įsigijimo ir statybos preliminarią kainą;
  • Numatyti specialiojo plano įgyvendinimo etapus, apskaičiuoti investicijas atskiriems įgyvendinimo etapams.
Parašykite mums