Savanorių - Giraitės paviršinių nuotekų kolektoriaus rekonstravimo, valymo įrenginių ir monitoringo sistemos įrengimas


Projekto detalės
 • Projekto pavadinimas Paviršinių nuotekų šalinimo tinklų tarp Savanorių pr. ir Giraitės g. rekonstravimo ir paviršinių nuotekų valymo įrenginių Eigulių g., Vilniaus m., statybos projektas
 • Projektavimo metai 2018 - 2020 m.
 • Užsakovas UAB "Grinda"
 • Tipas Inžineriniai tinklai, kiti statiniai
 • Statybos rūšis Statinio rekonstravimas, naujo statinio statyba
 • Bendras plotas 3222m2
Paslaugų aprašymas

UAB "Statybų inžinerinės paslaugos" sėkmingai įvykdė projektavimo darbų sutartį "Savanorių - Giraitės paviršinių nuotekų kolektoriaus rekonstravimo, valymo įrenginių ir monitoringo sistemos įrengimo techninio darbo projekto parengimo, statybą leidžiančio dokumento gavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslauos".

Projekte numatoma rekonstruoti esamus paviršinių nuotekų šalinimo tinklus (DN1000, DN1200, DN1600, DN1800 mm), įrengti naujus valymo įrenginius ir monitoringo sistemą. Teritorijoje, virš įrenginių, numatyta įrengti 26,70 x 14,40 m dydžio aptarnavimo aikštelę su įvažiavimu, danga –trinkelės. Aplink aikštelę įrengiamas pėsčiųjų takas, danga –trinkelės. Šalia tako įrengiama g/b atraminė siena su apsauginiais turėklais. Takas tarp atraminės sienos ir aptarnavimo aikštelės tarnaus kaip apžvalgos aikštelė žmonėms, kurie galės ateiti ir pasigrožėti Vilniaus (Neries upės bei Žvėryno mikrorajono dalies) panorama. Šioje vietoje bus įrengti suoliukai, apšvietimas.

Bendras surenkamų paviršinių nuotekų baseino plotas yra 188,5 ha.

Projekte yra rekonstruojami D1000 ir D1200 mm paviršinių nuotekų šalinimo tinklai tarp Savanorių pr. ir Giraitės g. Esamų vamzdynų medžiaga – gelžbetonis.

Ruožas nuo šulinio LRK-162 iki LRK-34-114 rekonstruojamas uždaru būdu lanksčiosios polimerinės arba stiklo pluošto rankovės (CIPP) metodu. Vamzdynas išvalomas hidrodinaminiu metodu naudojant hidrodinamines plovimo mašinas. Po to atliekama vamzdyno inspekcija video kamera ir pašalinami aptikti daiktai (vamzdžio nuolaužos, medžio šaknys ir t.t.). Atlikus rekonstruojamo vamzdyno inspekciją, video kamera turi būti tiksliai nustatytos esamų išvadų ir atšakų, pajungimo prie magistralinio tinklo, vietos. Rekonstravus vamzdynus atliekama televizinė apžiūra. Rekonstruojamų tinklų gelžbetoniniams šuliniams atliekamas remontas,

Visiems rekonstruojamiems šuliniams yra įrengiami nauji komunikacijų žymėjimo stovai ir lentelės.

Ruožas nuo šulinio LRK-34-114 iki LK-1 rekonstruojamas atviru būdu, perklojant esamus gelžbetoninius 1000 mm skersmens vamzdžius į stiklo pluošto 1600 mm skersmens.

Ruožas nuo šulinio LK-1 iki projektuojamų paviršinių nuotekų valymo įrenginių  klojamas atviru būdu iš 1800 mm skersmens stiklo pluošto vamzdžių.

Ruože nuo šulinio LRK-34-114 iki projektuojamų valymo įrenginių yra numatomi nauji stiklo pluošto, gamykliniai vientisi, atsparūs grunto poslinkiams, įšalui, vertikalioms apkrovoms, nelaidūs gruntiniam vandeniui, šuliniai.

Paviršinių nuotekų valymo įrenginiai projektuojami prieš esamą išleistuvą Nr. 1-142-137. Nuotekų valyklą sudaro:

 • Srauto paskirstymo kamera su srauto reguliatoriais;
 • Smėlio / purvo nusodintuvai;
 • Naftos produktų skirtuvai su integruotais smėlio / purvo nusodintuvais ir automatiniais avariniais uždoriais;
 • Srauto surinkimo kamera su uždoriu;
 • Srauto apvedimo linija;
 • Monitoringo mazgas;

Projektuojamos trys valymo įrenginių sekcijos, kiekvienos iš jų našumas - 510 l/s. Už valymo įrenginių, prieš išleistuvą, yra projektuojamas monitoringo ir debito matavimo mazgas. Monitoringo sistema apima valymo įrenginių teršalų lygio matavimą, automatinių uždorių lokalų ir nuotolinį valdymą, į Neries upę išleidžiamų paviršinių nuotekų taršos rodiklių stebėseną, automatinių mėginių semtuvą ir SCADA programinę įrangą.

Atlikus esamų tinklų rekonstrukcijos ir naujų tinklų bei valymo įrenginių statybos darbus bus sumažinta paviršinių vandenų tarša, pagerinta bendra aplinkos būklė. Naujai pastatyti paviršinių nuotekų valymo įrenginiai pagerins į Nerį išleidžiamų nuotekų kokybę bei užtikrins ekosistemos stabilumą.

Projektas parengtas vadovaujantis BIM procedūromis ir standartais.

 

Projektai
Parašykite mums