Naujienos


UAB "GRINDA" rekomendacinis raštas
2020 06 26

UAB "Statybų inžinerinės paslaugos" sėkmingai įvykdė projektavimo darbų sutartį "Savanorių - Giraitės paviršinių nuotekų kolektoriaus rekonstravimo, valymo įrenginių ir monitoringo sistemos įrengimo techninio darbo projekto parengimo, statybą leidžiančio dokumento gavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos".