Statybos darbų techninė priežiūra

Projekto aprašymas
Teikiame visas sėkmingam projekto įgyvendinimui reikalingas administravimo paslaugas:
 • viešųjų pirkimų organizavimą bei vykdymą (projekto darbų, paslaugų ir prekių viešųjų pirkimų organizavimas kaip to reikalauja ES paramos lėšas administruojančios įstaigos įsakymu patvirtinta Pirkimų tvarka bei LR Viešųjų pirkimų įstatymas, įskaitant techninių užduočių, reikalavimų kandidatams ir kitų dokumentų rengimą);
 • sutarčių projektų rengimas (su konkursų laimėtojais);
 • dokumentų derinimas su finansuojančia Agentūra;
  • projekto finansinį administravimą (išlaidų pagrindimo dokumentų priežiūra; mokėjimų prašymų ruošimas; tarpinių ir galutinių ataskaitų rengimas);
  • įmonės vidaus raštų, susijusių su projekto administravimu, rengimas;
  • individualios konsultacijos dėl projektų administravimo.
UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“ atliko didelės apimties ES Struktūrinių fondų finansuojamų projektų viešinimo paslaugų sutartis už beveik 248 tūkst. Lt. be PVM ir projektų administravimo paslaugų sutartis už beveik 250 tūkst. Lt. be PVM:
 • Mažeikių m. ir Viekšnių m., Mažeikių r., vandens tiekimo ir nuotekų tinklų detalusis ir specialusis planas bei viešinimas;
 • Nemėžio, Skaidiškių, Rudaminos, Marijampolio, Nemenčinės ir Didžiųjų Kabiškių, Vilniaus r., vandens tiekimo ir nuotekų tinklų detalusis - specialusis planas ir viešinimas;
 • Plungės rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano parengimas ir viešinimas;
 • Anykščių rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano 2009 – 2014 metų laikotarpiui rengimo ir viešinimo paslaugos;
 • Projekto  „Vandens  tiekimo  ir  nuotekų  tvarkymo infrastruktūros  renovavimo  ir  plėtros  Kaišiadorių  rajone“  administravimo  ir  viešinimo  paslaugos (6 straipsniai vietinėje spaudoje, 4 susirinkimai su vietos bendruomene, informacinių ir nuolatinių aiškinamųjų stendų tikrinimas, pusmetinių viešinimo ataskaitų rengimas, 3 rangos sutartys);
 • „Techninė priežiūra, sutarčių administravimas ir viešinimas, įgyvendinant projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Vilniaus rajone“ (4 straipsniai regioninėje spaudoje, 4 spaudos pranešimai regioninėje ir nacionalinėje žiniasklaidoje, 9 susirinkimai su vietos bendruomene, informacinių ir nuolatinių aiškinamųjų stendų tikrinimas, ketvirčio viešinimo ataskaitų rengimas, 9 rangos sutartys);
 • „Techninė priežiūra, projekto administravimas ir viešinimas, įgyvendinant projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Anykščiuose“ (5 straipsniai regioninėje spaudoje, 3 susirinkimai su vietos bendruomene, informacinių ir nuolatinių aiškinamųjų stendų tikrinimas, pusmetinių viešinimo ataskaitų rengimas, 3 rangos sutartys);
 • Techninės priežiūros, projekto administravimo ir viešinimo paslaugos, įgyvendinant projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Marijampolėje“ (6 straipsniai regioninėje spaudoje, 4 susirinkimai su vietos bendruomene, informacinių ir nuolatinių aiškinamųjų stendų tikrinimas, pusmetinių viešinimo ataskaitų rengimas, 2 rangos sutartys);
 • Projekto „Kaišiadorių dumblo apdorojimo įrenginių statyba“ statybos techninės priežiūros, administravimo ir viešinimo paslaugos (5 straipsniai regioninėje spaudoje, 2 susirinkimai su vietos bendruomene, informacinių ir nuolatinių aiškinamųjų stendų tikrinimas, pusmetinių viešinimo ataskaitų rengimas, 2 rangos sutartys).
Projektai
Parašykite mums