Naujienos


PRANEŠIMAS DĖL UAB „STATYBŲ INŽINERINĖS PASLAUGOS“ VEIKLOS IR SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO KARANTINO LAIKOTARPIU
2020 03 16

Atsižvelgdami į LR Vyriausybės 2020-03-14 Nutarimą Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ (toliau – Nutarimas) informuojame, kad UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“ vadovaujasi Nutarimo 3.2.1. ir 3.2.3. papunkčiais ir atitinkamai karantino laikotarpiu, tai yra nuo 2020-03-16 iki karantino pabaigos, darbą organizuoja išimtinai tik nuotoliniu būdu

Atitinkamai, laikotarpiu nuo 2020-03-16 iki karantino pabaigos UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“ darbuotojai sutarčių vykdymo klausimais bus pasiekiami tik el. paštu ir mobiliaisiais telefonais (nerekomenduojame karantino laikotarpiu kreiptis įmonės ofiso bendruoju (stacionariuoju) telefonu), apribojant UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“ darbuotojų dalyvavimą susirinkimuose, pasitarimuose ir kituose su sutarčių vykdymu susijusiuose atvirose ir uždarose erdvėse organizuojamuose susibūrimuose. Dėl darbo nuotoliniu būdu galimas ir UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“ mokėjimų, korespondencijos gavimo/išsiuntimo, sutarčių sudarymo vėlavimas.

 

Atsiprašome už laikinus nepatogumus, linkėdami išlikti sveikiems. 

 

UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“

Direktorius

Jonas Cilcius