Naujienos

2014/01/01

Keliame darbuotojų kvalifikaciją

UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“ kartu su Lietuvos verslo konfederacija pradeda vykdyti  žmogiškųjų išteklių kompetencijų tobulinimo projektą, kuris iš dalies yra finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis. Šiame projekte iš viso dalyvauja aštuonios smulkaus verslo įmonės iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Mažeikių ir Šalčininkų rajonų.
Darbuotojai tobulins kvalifikaciją bei įgys naujų žinių vadovavimo, veiklos efektyvumo didinimo, pardavimų ir derybų, klientų aptarnavimo, projektų valdymo ir kitose srityse. Įmonių darbuotojų įgūdžių ir kvalifikacijos tobulinimas, užtikrins darbo našumo ir efektyvumo didėjimą.
Teigiami pokyčiai projekte dalyvaujančių įmonių veikloje pasijus tiek projekto įgyvendinimo metu, tiek iš karto po jo įgyvendinimo. Darbuotojų įgytos žinios bei gebėjimas jas pritaikyti įmonių praktinėje veikloje didins darbuotojų darbo našumą ir efektyvumą, užtikrins įmonių veiklos stabilumą ilguoju laikotarpiu.