STATYBŲ TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

Mūsų kompanija savo veikloje plačiai taiko tarptautinės konsultuojančių inžinierių organizacijos FIDIC principus bei sutarčių vykdymo nuostatas, bei užtikrina nuolatinį įmonės specialistų tobulėjimą, įgyjant naujas žinias bei patirtį, kas leidžia Lietuvos klientams suteikti profesionalias ir kokybiškas paslaugas.

Siekiant užtikrini sklandžią projektų eigą, apibrėžiame tam būtinus projektų vykdymo principus, padidinančius sėkmingą projektų įgyvendinimo tikimybę. Sėkmingą projekto įgyvendinimą suprantame ne tik kaip kokybišką dokumentų parengimą ir siūlomų sprendinių atitikimą projekto ir paramos priemonės tikslams, bet ir prielaidų sudarymą projekto rezultatų pasiekimui ir jų tęstinumui po projekto įgyvendinimo laikotarpio. 

Vykdant projektų paslaugų sutartis, vadovaujamės šiais pagrindiniais paslaugų vykdymo principais: 

  • Dėmesys Užsakovui – paslaugas siekiame suteikti ne tik laiku ir tinkamai, tačiau visų pirma siekiame, kad suteiktos paslaugos būtų kokybiškos ir atitiktų Užsakovų poreikius bei užtikrintų rezultatų pasiekimą.
  • Maksimali atsakomybė – teikiant paslaugas netoleruojame paslaugą teikiančios komandos susiskaidymą. Siekiame, kad visi komandos nariai solidariai atsakytų už galutinį rezultatą, ne tik už savo dalį.
  • Aktyvus dalyvavimas – teikiant paslaugas sudarome galimybes ir skatiname visų projekto dalyvių (Užsakovo, paslaugų teikėjo, rangovo darbuotojų) įsitraukimą į svarstymų ir sprendimų priėmimo procesą, aktyvumą teikiant pasiūlymus, rekomendacijas, dalinantis geros patirties pavyzdžiais.
  • Minimali hierarchija – per didelė hierarchija ir atskaitomybė apsunkina efektyvų paslaugų teikimą, todėl užtikriname tik tokia atskaitomybę, kuri yra būtina ne tik paslaugų kokybės užtikrinimui, bet ir žmogiškojo faktoriaus sumažinimui.
  • Protingas dokumentavimas – per daug dokumentacijos reiškia per mažai informacijos, todėl visi paslaugų teikimo procesai bus dokumentuojami tokiu būdu, kad būtų užtikrinta pakankama komunikacija ir informacijos mainai tarp paslaugas teikiančių komandos narių bei Užsakovo atstovų.
  • Analizė ir tobulėjimas – paslaugų teikimo proceso metu vykdome nuolatinę projekto pažangos ir teikiamų paslaugų analizę siekiant identifikuoti galimas tobulinimo kryptis, ieškant efektyviausių sprendimų ir būdų rezultato pasiekimui.
  • Lankstumas – atsižvelgiant į tai, kad statybos darbų techninės priežiūros paslaugų sutartys dažnai yra vykdomos nuolat besikeičiančioje aplinkoje (keičiasi taisyklės, tvarkos, nutarimai, įstatymai, darbuotojai ir pan.), teikiant  paslaugas pirmiausia siekiame užtikrinti paslaugų teikimo lankstumą -  lanksčiai reaguojame į pokyčius, galimas problemas ir Užsakovo poreikius.
  • Kompleksiškumas – paslaugų teikimo probleminius klausimus sprendžiami, atsižvelgiant į problemų specifiką, kompleksiškai ir taikant naujausias pažangiausias priemones.
  • Lygios galimybės ir nediskriminavimas – visiems projekto dalyviams, sudarome vienodas darbo sąlygos, reikalingas sėkmingam projekto įgyvendinimui.

Esame sėkmingai įgyvendinę ES Struktūrinių fondų finansuojamų didelės apimties vandentvarkos projektų techninės priežiūros ir techninės pagalbos paslaugų sutartis. PLAČIAU