VANDENTVARKA

 

Vandentvarka

Įmonė parengė vakuuminės nuotekų surinkimo sistemos projektą Viekšniuose, Mažeikių raj. Tai buvo pirmasis toks projektas Rytų Baltijos jūros šalyse.

  • Mūsų atestuoti specialistai rengia projektus, kuriuos finansuoja ES Struktūriniai fondai: Neries baseino pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas 11-os savivaldybių prioritetiniams objektams, Ventos – Lielupės baseino pirkimo dokumentų ir techninių specifikacijų parengimas 3-jų savivaldybių prioritetiniams objektams. Plačiau

  • Įvykdėme vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo,  geriamo vandens tiekimo bei dumblo apdorojimo įrenginių statybos techninės priežiūros paslaugas Trakų, Plungės, Kaišiadorių, Mažeikių, Kėdainių, Kauno, Druskininkų ir daugelyje kitų savivaldybių. Plačiau

  • Mūsų vandentvarkos specialistai parengė apie 30 techninių projektų ir apie 10 darbo projektų, skirtų Lietuvos miestų ir miestelių vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtrai, nuotekų siurblinių ir vandens gerinimo įrenginių statybai. Plačiau

  • Vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktai, mūsų inžinieriai rengia viešųjų pirkimų dokumentus ir sutarties sąlygas statybos darbams. Plačiau

  • Mūsų įmonės teritorijų planavimo specialistai parengė vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiuosius ir detaliuosius planus Plungės raj., Anykščių raj., Mažeikių raj. ir Vilniaus rajonuose. Specialieji planai rengiami nustatant atskiroms veiklos sritims (pvz. vandentvarkai), reikalingų teritorijų vystymo, infrastruktūros tvarkymo ir (ar) apsaugos kryptis, priemones ir reikalavimus. Plačiau

  • Vadovaujantis Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemone „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ mūsų vandentvarkos specialistai parengė vandentvarkos investicinių projektus Trakų ir Ukmergės rajono gyvenvietėms. Plačiau

  • Paraiškų pildymas ES sanglaudos fondų paramai gauti – paraiškos ES sanglaudos fondų paramai gauti rengiamas pagal Bendrąjį programavimo dokumentą, finansavimo ir administravimo aprašo sąlygas. Priklausomai nuo prioriteto ir priemonės pildomos visos privalomos paraiškos formos. Taip pat sukomplektuojama visa privaloma prie paraiškų pridėti organizacijos dokumentacija. Plačiau

Norėdami gauti daugiau informacijos ar pateikti atsiliepimus, prašome kreiptis:

Jonas Cilcius
Direktorius
Tel.:    (+370 5) 23 12 888
Faks.: (+370 5) 23 12 889

El. Paštas: info@sipaslaugos.lt