Pastatų energijos vartojimo auditai.

Pagrindinis energijos vartojimo audito tikslas – įvertinti dabartinę pastato būklę ir atsižvelgiant į tai, parinkti tinkamas renovacijos priemones, kurios leistų sumažinti ne tik energetines sąnaudas, bet pagerintų komfortines ir higienos sąlygas bei padidintų pastato ir/ar atskirų jo atitvarų/dalių ilgaamžiškumą.

Energijos vartojimo audito ataskaitoje pateikiamos kiekvienos pasiūlytos diegti energijos taupymo priemonės svarbiausios charakteristikos, jos įgyvendinimo apimtys, reikalingos investicijos, galimi sutaupymai bei taupymo priemonių gyvavimo laikas. Siekiant įvertinti energijos taupymo priemonių ar jų grupių įdiegimo reikalingumą ir ekonominį efektyvumą, yra nustatyti svarbiausi energetinio ir ekonominio efektyvumo rodikliai.

Mūsų kvalifikuoti specialistai yra sėkmingai įgyvendinę šiuos projektus:

  • Vilniaus Žemynos progimnazijos pastato Vilniuje, Žemynos  g. 14, modernizavimo - atnaujinimo techninio darbo projekto parengimo, energetinio audito atlikimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos;
  • Vilniaus vaikų lopšelio - darželio "Pasakaitė" pastato Vilniuje, Taikos g. 30, modernizavimo - atnaujinimo techninio darbo projekto parengimo, energetinio audito atlikimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos
  • Projektas „Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir infrastruktūros gerinimo, įskaitant energiją tausojančių technologijų įvedimą Lietuvos ligoninėse, galimybių studijos ir programų projektų rengimas“. Atlikta 32 ligoninių įvertinimas energijos tausojančių priemonių įvedimui, parengti pasiūlymai infrastruktūros modernizavimui, apskaičiuotos reikiamos lėšos; 14 energetinių audito, 2 programų projektų parengimas, galimybių studijos paruošimas;
  • VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės onkologijos klinikos pastatų Darželio g. 10, Šiauliuose energetinio audito patikslinimo paslaugos;
  • VšĮ Ukmergės ligoninės išsamiojo energijos, energijos išteklių ir šalto vandens vartojimo auditas;
  • VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės Chirurginio korpuso pastatų, Kudirkos g. 99c, II Terapijos korpuso pastatų, Kudirkos g. 99b, Vaikų ligų klinikos pastatų, Architektų g. 77, energetinių auditų koregavimas.