LITEK mokymų ir tyrimų centras


Pavadinimas: Lazerinių ir inžinerinių technologijų klasterio mokymo ir tyrimų centras (LITEK)

Projektavimo metai: 2012-2013 m.

Užsakovas: VšĮ "Fizikos instituto mokslo ir technologijų parkas"

Tipas: Mokslo paskirties

Statybos rūšis: Naujos statybos pastatas

Bendras plotas: 1580 m²

Aprašymas: VšĮ "Fizikos instituto mokslo ir technologijų parkas" užsakymu UAB "Statybų inžinerinės paslaugos" specialistai parengė Lazerinių ir inžinerinių technologijų klasterio mokymo ir tyrimų centro techninį projektą erdviniame 3D modelyje sukuriant BIM (Pastatų informacinį modeliavimą). Tai vienas moderniausių švarių patalpų laboratorijų kompleksas Vilniuje, atitinkantis ISO 7 bei LST EN ISO 1444 standartą. Klasterio Mokymo ir tyrimų centro infrastruktūroje pagrindinės veiklos bus susijusios su lazerinių įrenginių kūrimu ir gamyba. Projektu sukuriama tinkama infrastruktūra, kuri sudarytų sąlygas lazerinių ir inžinerinių technologijų sektoriaus sėkmingai plėtrai tarptautiniame lygyje, įskaitant ir naujų specialistų, kurie bus tikrai reikalingi plečiantis Lietuvos lazerių ir šviesos technologijų bei inžinerinės pramonės sektoriams, kvalifikuotą rengimą.

1580 kv. m mokymo ir tyrimų centre bus įrengtos modernios darbo vietos ir laboratorijos su kontroliuojamos aplin­kos švariomis patalpomis (angl. Clean room technology), kuriose dirbs 50 aukštos kvalifika­cijos mokslininkų ir inžinierių.

Planuojam, kad 2014 m. pabaigoje Savanorių pr. 231 iškilsiantys techno­logijų klasteris, atvers naujas galimybes šalies lazerinių technologijų pramonei ir mokslui. Čia įsi­kurs daugiau kaip 10 garsiausių šalies lazerinių ir inžinerinių įmonių ir mokslo centrų. Tikimasi, kad tai dar labiau paskatins mokslo ir verslo bendradarbiavimą, leis efektyviau komercializuoti moks­lininkų kuriamus gaminius.